Nedenfor kan du læse lidt om mig, min baggrund og erhvervserfaring

Jeg hedder Carsten Hjorth og er 54  år

Jeg er uddannet Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut og ACT terapeut.

Jeg er optaget af trivsel og sundhed for det enkelte menneske.

Der er mange veje der fører til det gode liv. Ofte ser jeg, at små justeringer som skaber klarhed skaber stor udvikling.

Jeg brænder for at følge og støtte mennesker i deres personlige forandringsproces. 

Det glæder mig at se de skridt, store og små, som det enkelte menneske tager på baggrund af en dybere indsigt i sig selv.

Forandringerne gavner såvel den enkelte, som de omgivende relationer – det være sig personlige eller arbejdsmæssige relationer.

Du vil opleve mig, som åben og nærværende, og med fokus på bevægelse og fremdrift – i dit tempo.

Eksistentielle spørgsmål og dilemmaer er ofte det klienter oplever uoverskuelige. Her kan jeg måske hjælpe til at du kan komme videre i dit liv.

Er du i tvivl om, hvordan du skal komme videre med dit liv? Jeg tilbyder samtaler hvor du får set på dine dilemmaer, muligheder og fremtids-ønsker.

 

”Første skridt er at acceptere sit ubehag, det næste er at tage sig af det…

…og så er du i gang med at træde i eksistens!

Personlig erfaring

Som menneske er vi hele tiden i bevægelse. Nogen gange kan vi opleve, at livet går meget stærkt og vi har svært ved at følge med.

Her kan vi glemme, at forholde os til os selv, vores værdier og ønsker, de valg vi træffer og det ansvar vi har for vores liv. Vi kan miste fodfæste og have svært ved at finde meningen.

Jeg har stor erfaring i terapisamtaler med mennesker som er faret vild i deres liv og ikke kan finde meningen og retningen. Her oplever jeg temaer og problematikker såsom stress, arbejdsløshed, skilsmisse, parbrud, misbrug, børn flytter hjemmefra eller misbrugsproblematikker.

 

Erhvervserfaring

Jeg har gennem mit arbejdsliv mange års erfaring med problematikker, der kan medføre ubalance i privatlivet og arbejdslivet.

 

Jeg har mange års erfaring med samarbejde med ledelse og medarbejder om de ubalancer og interessekonflikter, der kan opstå.

Jeg har flere års erfaring med store organisationer og virksomheder om forretning og strategiprocesser med de ubalancer mellem krav og ressourcer der kan opstå, for den enkelt menneske.

 

Kompetenceerfaring

Jeg har i de sidste 25 år løbende taget kurser og uddannelser indenfor personlig udvikling og samarbejde og ledelse.

Jeg har i 2011 færdig gjort en 4 års akademisk lederuddannelse

Jeg har undervisningserfaring inden for kommunikation, samarbejde og forhandlingsteknik.

Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet, som frivillig på steder, hvor jeg har samtaler med mennesker der er i krise og sorg eller er ramt i eksistensen.

Hvad mine klienter siger om mig…

Ved Carstens ærlighed og åbenhed, fik jeg mine øjne åbnet op og blev påny bevidst om mine mønstre!

– Klient Helle

Jeg følte mig ikke alene i samtalen med Carsten. Han var ikke bange for at bruge sig selv i samtalen og det hjalp mig,  til at finde resurser og motivation for mit problem.

– Klient Torben

 

 

 

 

 

Klient xxx