Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi

I ethvert menneskes liv er forandring et grundvilkår.

Vi kan alle opleve, at det fører til uvished og oplevelsen af at være alene og måske opleve angst.

Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi

Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi er en terapi form, som omhandler menneskets eksistens i verden. Det liv vi lever, måden vi lever det på, i mens vi lever det.

Hvordan finder du mening i en til tider kaotisk verden der dagligt udfordrer med valgfrihed, forpligtigelse, engagement, lykke og lidelse, kærlighed og aleneværen, medgang og modgang?

I Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi har vi særlig fokus på, at vi arbejder hen imod, at du tager ansvar for det valg, du ønsker at træffe.

 

Min terapeutiske indstilling er, at ethvert menneske har potentialet til at finde svar på de spørgsmål, der er årsagen til ubalance eller mistrivsel i livet.

Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi er, en samtale med fokus på nuet og nærværet på det, som træder frem. Samtalens form bygger på en gensidig dialog mellem terapeut og klient, hvor vi sammen tager udgangspunkt i det du ønsker at bringe frem.

Kroppen er en vigtig del af dig, og derfor også en vigtig del af samtalen. Kroppen husker og taler ofte sit helt eget sprog. Et sprog, som er vigtigt for os at kende, for at blive mere bevidste og kunne opleve helheden i os selv.

”Problemer skaber engagement.

Bag problemet ligger der et spørgsmål

og et ønske om handlekraft”

Eksistentiel Coaching

Eksistentiel coaching er en samtale der har til formål, at gøre dig klogere på dig selv og dine grundlæggende antagelser, indstillinger og holdninger til livet, samt de normer og værdier du bevidst og ubevidst, lever efter.

Eksistentiel coaching har fokus på livets dilemmaer og de store livsspørgsmål. Det er samtaler om det, der gør dit liv værd at leve.

Eksistentiel coaching er rettet mod nuet og fremtiden. Eksistentiel coaching forener det bedste fra filosofiens og psykologiens verden, organisationsforståelse, spiritualitet og holistisk menneskesyn og styrker trivslen og motivationen til at nå dine mål.

Eksistentiel coaching er samtaler, hvor dit liv er i fokus. Det er samtaler, der kan fremkalde afklaring, større tilfredshed, glæde og mening.

Der kan være eksistentielle områder, som har brug for din opmærksomhed. Måske har du overset vigtige områder, som kan berige dit liv, give dig større tilfredshed og balance.

Når man finder større eksistentiel klarhed, bliver det lettere, at være nærværende og leve livet meningsfuldt.

 

Den eksistentielle samtale giver dig mulighed for at betragte, fordybe og filosofere over dine inderste tanker og drømme. Det handler om, det som er vigtigt for dig – det du har brug for – dine spørgsmål og dine svar – om den vej du vil vælge at gå i dit liv.

At vælge er ikke let. Nogen gange kan selv de enkleste, letteste valg være ganske tunge. Måske vælger du med lethed, eller måske vælger du at lade være med at vælge – selv om det også kan ses på som et valg.

At tydeliggøre alternativer, kan være den hjælp der skal til for at træffe det rigtige valg. Det, at se andre perspektiver på dine alternativer kan være en hjælp – til netop at vælge din vej.

Samtalerne hjælper dig på forskellige måder til at se dig selv med friske øjne, således at du får et mere realistisk og harmonisk billede af dine ressourcer, begrænsninger og muligheder. Dette vil hjælpe dig til at leve mere i overensstemmelse med de muligheder du indeholder.

For at støtte og styrke dit initiativ gennem coaching-forløbet, kan vi lave klare aftaler og milepæle. En proaktiv plan, der underbygger dine hensigter, er et værdifuldt redskab, til at opnå det du gerne vil.

”Et første skridt er, at acceptere sit ubehag, det næste er at tage sig af det

…og så er du i gang med at træde i eksistens!

Teoretisk grundlag og menneskesyn

Eksistentiel dynamisk psykoterapi og coaching har et holistisk menneskesyn og bygger på eksistentiel og humanistisk psykologi. Eksistentiel dynamisk psykoterapi og coaching bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers og Martin Buber. Desuden inddrages humanistisk og positiv psykologi, klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisning for eksistentiel psykoterapi, som vi henter fra Ernesto Spinelli.

Vi antager at mennesket er en del af helheden og helheden er en del af det enkelte menneske. Mennesker lever livet i indbyrdes forbundethed og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede som er skabt fra fødslen og frem til nu.  Menneskets verdensbillede præger fortolkningen af følelser, oplevelser, tanker og behov. Fortolkningen og verdensbilledet er bestemmende for samspillet med omverden og dermed afgørende for hvorvidt det lykkes at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker.

 

Eksistentiel dynamisk psykoterapi er grundlæggende funderet i Eksistentiel terapi, som bygger på den eksistentielle psykologi og filosofi. Det betyder i praksis, at grundlæggende filosofiske refleksioner inddrages og danner grundlaget for undersøgelsen af menneskets eksistens i terapien. Altså er temaerne knyttet til hvordan mennesket agerer og interagerer med livets store spørgsmål eller grundvilkår.

Som en fællesnævner for alle de eksistentielle terapiers udformninger er det, at vi arbejder ud fra at eksistensen kommer foran essensen og vi interesserer os altså for den dybere forståelse af eksistensen og arbejder imod at indfange stemningen og følelsen i selve livet, snarere end at indordne livet under et system af logiske systematiseringer, fx diagnoser og antagelser.